Scroll to top

Sveti Ivan Zelina 1946.

VILKO ŽILJAK

Dr. sc. Vilko Žiljak
emeritus, redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu

Vilko Žiljak rođen je u Svetom Ivanu Zelini 18. prosinca 1946. g. Od 1959. godine živi u Zagrebu i tu je proveo cijelo školovanje. Nakon gimnazije, studira na Prirodoslovno matematičkom fakultetu gdje je 1973. stekao naslov “diplomirani inženjer eksperimentalne fizike”. Doktorirao je 1981. g. na Elektrotehničkom fakultetu i stekao naslov “doktor tehnčkih znanosti iz podru ja računalnih znanosti”. Profesor je na Grafičkom fakultetu od 1982. g. gdje je voditelj katedre za tiskarski slog i računarsku tehniku. Organizirao je nove predmete na posljediplomskim i doktorskim studijima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Medicinski, Građevinski, Grafički i Ekonomski fakultet.

Izabran je 1982. g. u znanstveno nastavno zvanje znanstveni suradnik i docent za grupu predmeta: računarska tehnika i simulacijski jezici iz područja računarskih znanosti na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. U višeg znanstvenog suradnika (1986. g.) izvanrednog profesora izabran je 1987. U znanstvenog savjetnika i redovitog profesora izabran je 1999. U redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2004. godine. Redovni je član Akademije tehničkih znanosti hrvatske. Dopredsjednika HATZ-a od 2009. Od 1983. do 1987. bio je dekan Više grafičke škole.

U toku svog rada bavio se istraživanjem, razvojem i primjenom informatičke, računalske i grafičke tehnike na širem području znanosti. Kod nas je pionir u tri znanstvene grane: matematičko modeliranje i simulacija; računarska grafika i tiskarstvo; vizuelno istraživanje pomoću računala. Iz tih područja objavio je prve knjige na hrvatskom jeziku, organizirao nastavu na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima. Objavio je autorske i koautorske radove u znanstvenim područjima: tehničke (računarska, grafička, geologija), medicinske, društvene (obrazovanje, sociologija, informacijske, ekonomske), humanističke (znanost u umjetnosti) i prirodne znanosti.

U njegovoj biografiji navedena su 510 naslova. Publicirao je preko stotinu znanstvenih radova (www.ziljak.hr). Održao je pedesetak priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Objavio stotinjak stručnih radova, te znanstveno popularne članke. Izradio je nastavni tekst: deset knjiga, (4 na stranim jezicima i stranim izdavačima), deset poglavlja u knjigama i nastavne tekstove koji su obavezni u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi.

Organizirao je 18 novih predmeta na dodiplomskom i 12 kolegija na poslijediplomskim studijima, suosnivač 3 nova studija. Prvi je voditelj posljediplomskog studija “Grafičko inženjerstvo” na Grafičkom fakultetu.

Pod njegovim mentorstvom postigla su akademski stupanj šesnaest magistra znanosti i deset doktora znanosti. Voditelj je tri znanstvena projekta i znastvenog programa. Sudjelovao je na jedanaest istraživačkih projekata pri MZH.

Uveo je u grafičku industriju nekoliko novih tehnologija zaštitnog tiska te o istim održao niz seminara, predavanja, i tečajeva. Autor je prvih dokumenata Republike Hrvatske i koautor naših novčanica kune. Sa svojim suradnicima, dobitnik je 70 zlatnih odličja za inovacije širom svijeta. Koautor je 5 patenata u području infracrvenih boja. Uveo je novu varijablu za mjerenje apsorpcije svjetlosti na 1000 nm. Dobitnik je nagrade za životno djelo Zlatna kuna, 2008. Dobitnik je Državne nagrade za znanost 2010. Dobitnik je “Presidential Print Award” u 2021. g. od INDIJSKE FEDERACIJE TISKARSKE INDUSTRIJE kao priznanje njegovim izvanrednim zaslugama na polju tiska, posebno globalnom obrazovanju i istraživanju tiska. O njegovim radovima objavili su autori iz različitih područja prikaze, kritike, osvrte, intervjue te monografiju ranih vizuelnih istraživanja s računalom.

Njegovi rani radovi kompjuterske grafike nalaze se u stalnom  postavu Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Član je ekspertnih timova iz različitih znanstvenih i stručnih područja.