Scroll to top

IVANA OŽETSKI

What is Your Frequency?

What is Your Frequency?
2017./18.

Baveći se fenomenom N. Tesle, jedan od njegovih citata privukao mi je pažnju:
“Ako želite prodrijeti u tajne svemira, razmišljajte o energiji, frekvencijama i vibracijama.”

Njime je obojen projekt koji se bavi simboličnim pitanjem:
What is Your Frequency?

Sve oko nas uključujući i nas same je energija i napravljeno je od valova različite dužine koji vibriraju na različitim frekvencijama.
Naš mozak je prevoditelj i ima sposobnost interpretiranja frekvencija u ono što osjetilima percipiramo kao fizičku realnost.
Kako zvuk ima svoji frekvenciju i valnu dužinu tako i boja ima svoju frekvenciju i valnu dužinu.
Svjetlost ne možemo osjetiti uhom kao što ni zvuk ne možemo osjetiti okom, no tehnologija nam pomaže da različite pojave prevodimo u druge medije i time ih učinimo vidljivima.

Za eksperiment sam odabrala drevne Solfeggio frekvencije, koje su se izvorno koristile u Gregorijanskim koralima.

Svaka od njih ima pripadajuću boju:
396 Hz crvena,
417 Hz narančasta,
528 Hz žuta,
639 Hz zelena,
41 Hz plava,
852 Hz indigo

Frekvencije boja iskorištene su kao sila kreacije u stvaranju crteža.
Uz pomoć generatora frekvencija šest radova „nacrtano“ je obojanim pijeskom na crnoj podlozi dim.

60 x 60 cm.

Radovi prikazuju fizički oblik/grafizam koji frekvencija određene boje stvara te su stoga i „nacrtani“ pijeskom odgovarajuće boje.
U crtežima koji nastaju kada se pijesak izlaže određenoj frekvenciji razotkriva se takozvana tajna geometrija, šare kaleidoskopskih uzoraka koje inače nismo u mogućnosti vidjeti.
I naše su misli različite vibracije.

Pozitivne misli vibriraju na višoj frekvenciji, a negativne na nižoj, stoga ključno pitanje koje želim potaknuti kod potencijalnog promatrača – Koja je Vaša frekvencija?

What is Your Frequency?

video